Skip to main content

Logáil isteach i bhféinseirbhís AD

Is uirlis ar líne é an córas féinseirbhíse a ligeann duit do phróifíl AD a fheiceáil, a nuashonrú agus a bhainistiú. Tabhair faoi deara go bhfuil rochtain ar fhéinseirbhís anseo teoranta do bheith logáilte isteach i líonra an rialtais. Ní sholáthraíonn an NSSO seirbhísí párolla ach do chohórt mór custaiméirí, níl an réimse seo ábhartha ach dár gcustaiméirí seirbhísí AD.

Is féidir leat logáil isteach anseo